เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
แผนกขายและบริการ
Job Type : งานประจำ
Job Function : ฝ่ายขายรถยก
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
  • • สัญชาติไทย เพศ ชาย / หญิง
  • • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขางานช่างยนต์, ไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, บริหาร, วิศวกรรม
  • • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
  • • มีทักษะความรู้พื้นฐาน ด้านช่างเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• เสนอขายสินค้ารถยกให้เป็นไปตามเป้าหมายและข้อกำหนดของบริษัท
• ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า
• หาลูกค้าใหม่ ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า
 
กรุณาติดต่อ
  • แผนกทรัพยากรบุคคล
  • 5/15 หมู 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
  • โทร. 02-3125300 แฟ๊กซ์. 02-3125301-2

8 สิงหาคม 2560 Samutprakarn

TOP