ผู้จัดการฝ่ายขาย
แผนกขายและบริการ
Job Type : งานประจำ
Job Function : ฝ่ายขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา/สมุทรปราการ

คุณสมบัติ
  • • สัญชาติไทย เพศ ชาย / หญิง
  • • อายุ 35-45 ปี
  • • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  • • มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์
  • • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามมาตร ฐานที่บริษัทกำหนด
 
Contact
  • Human Resource Department
  • 5/15 Moo 6, km.15 Bangna - Trad Highway, Bangplee Samutprakarn 10540
  • Tel. 02-3125300 Fax. 02-3125301-2

8 สิงหาคม 2560 Samutprakarn

TOP